Kamis, 24 Juli 2014

Belajar Bahasa Bugis (Abjad A)

Abadi = mannennungeng
Abang = daeng
Abu = awu
Abu rokok = totto’kaluru’
Acar = aacara’
acara = gau’, tempo
Ada = engka
Adakalanya = engka tongetto
Adab = ade’
Adil = adele’
Ahad = aha’
Aib = siri’ . mappakasiri’siri’=memalukan
Air = uwae
Air ludah = miccu
Air mata = uwae mata
Air seni = teme
Air terjun = baruttung
Ajakan = era, penggunaan kata “era” biasanya disertai dengan awalan, mangngera=mengajak, iera=diajak
Akal=pa’dissengeng, akkaleng
Akar = ure’
Akhir = paccappureng
Atas = iyase
Alasan = alasang
Alat = pakkakkasa’
Algojo = pa’gere’gere’ellong
Alis = enynying
Almari = lamari
Aman = amang
Amanat = pappaseng
Amarah = cai’
Amat = liwe’
Ambruk = maruttung
Amplop = amplo’
Ampun = ampung, a’ddampeng
Anak = ana’
Anak angkat = ana’napiara
Anggapan = warekkada
Angin = anging
Angin ribut = barubu, talippuru’
Angka = nomoro’
Anjing = asu
Antara = pallawangeng
Anugerah = dalle’
Apa = aga
Apabila = narekko
Apam = apang
Api = api
Arab = ara’
Arah = angngolong
Arang = osing
Arti = bettuang
Arus = arusu’
Asal = apolengeng, berasal dari kata dasar “pole” yang berarti “dari”.
Asam = cempa
Asap = rumpu
Asbak = asba’
Asin = mape’jjee, dari kata dasar “pe’jjee” yang berarti “garam”
Atap = pa’bungeng
Atas = iyase
Awal = pammulang
Awas = acapa’
Awas kamu = acapa’ko
Ayah = ambo’, bapa’. etta’, panggilan untuk ayah disesuaikan dengan gelar kebangsawanan.
Ayam = manu’
Azab = paccallang
Azimat = sima’

Semoga Bermanfaat

Share |

0 komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa tinggalkan komentar

Tugas Internet